Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Kołczygłowach
  ul. Szkolna 10
  77-140 Kołczygłowy

  e-mail:
  zskolczyglowy@gmail.com
 • 59 8213416

Szkoła

Motto Szkoły

„W każdym człowieku jest coś dobrego i na tym należy oprzeć się w wychowaniu."

[Janusz Korczak]

 

 

Zegar

Czwartek 17.01.2019

Projekty

Dzwonki

 1.8.00 - 8.45      2. 8.55 - 9.40   

     3.9.50 - 10.35    4.10.50 - 11.35   

    5.11.50 - 12.35  6.12.45 - 13.30 

   7.13.35 - 14.20  8.14.25 - 15.10

Mapa

Goście

liczba odwiedzin: 223346

 

PROGRAM DZIAŁAŃ ZESPOŁU DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach

w  roku  szkolnym  2017/2018

 

Celem głównym programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią poprzez wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych szkoły.

 

 

Cele szczegółowe:

 1. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.
 2. Dostosowywanie do środowiska szkolnego procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.
 3. Podnoszenie wśród uczniów poziomu wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.
 4. Promowanie problematyki bezpieczeństwa wśród młodzieży.
 5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i rodzicami w realizowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów.
 6. Integrowanie działań nauczycieli, uczniów i rodziców oraz osób współpracujących ze środowiskiem szkolnym na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży.
 7. Przeciwdziałanie różnym formom agresji i przemocy.
 8. Dzielenie się wiedzą na temat możliwych sposobów poprawy bezpieczeństwa w szkole.
 9. Eliminowanie przyczyn i przejawów niewłaściwych zachowań.
 10. Uskutecznianie oddziaływań wychowawczych.

 

Zakładane rezultaty:

 

 1. Integracja działań na rzecz bezpieczeństwa młodzieży.
 2. Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie bezpieczeństwa i opieki nad uczniami.
 3. Aktywna współpraca szkoły z rodzicami i instytucjami powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży.
 4. Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji młodzieży z zakresu ochrony zdrowia i życia i radzenia sobie w sytuacjach problemowych i stresogennych.
 5. Zmobilizowanie rodziców do kontroli i sprawowania odpowiedzialnej opieki nad bezpieczeństwem swoich dzieci w czasie wolnym i pozalekcyjnym.
 6. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów.

Plik do pobrania:

 

PROGRAM_BEZPIECZENSTWA_I_DZIALAN_PROFILAKTYCZNYCH_2017_2018.pdf


 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Kołczygłowach
  ul. Szkolna 10
  77-140 Kołczygłowy

  e-mail:
  zskolczyglowy@gmail.com
 • 59 8213416

Galeria zdjęć