Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Kołczygłowach
  ul. Szkolna 10
  77-140 Kołczygłowy

  e-mail:
  zskolczyglowy@gmail.com
 • 59 8213416

Szkoła

Motto Szkoły

„W każdym człowieku jest coś dobrego i na tym należy oprzeć się w wychowaniu."

[Janusz Korczak]

 

 

Zegar

Czwartek 17.01.2019

Projekty

Dzwonki

 1.8.00 - 8.45      2. 8.55 - 9.40   

     3.9.50 - 10.35    4.10.50 - 11.35   

    5.11.50 - 12.35  6.12.45 - 13.30 

   7.13.35 - 14.20  8.14.25 - 15.10

Mapa

Goście

liczba odwiedzin: 223370

 

 

RYS  HISTORYCZNY  SZKOŁY W  KOŁCZYGŁOWACH 


Ważną datą w dziejach naszej szkoły był dzień 16.X.1945 r. Właśnie w tym dniu odbyła się pierwsza lekcja w Szkole Powszechnej w Starych Kołcigłowach.

Organizatorem i pierwszym nauczycielem w szkole był Alfons Dzięcielski. Dzieci uczące się w Starych Kołcigłowach były przeważnie dziećmi kaszubskimi i słabo mówiły po polsku. Uczniów przybywało i po kilku tygodniach było ich 20, a pod koniec roku szkolnego 70. Stary budynek okazał się za mały i szkołę urządzono w dawnym Domu Starców naprzeciw byłego Urzędu Gminy. W styczniu 1946r. rozpoczęto akcję dożywiania uczniów.

Dnia 1.VIII.1946 r. nastąpiła reorganizacja szkoły. Powstała Szkoła Zbiorcza, której rejon obejmował miejscowości: Stare Kołcigłowy, Nowe Kołczygłowy (obecnie Kołczygłówki), Barnowo, Kałużynę (obecnie Barnowiec) i Radusz.

Na kierownika szkoły mianowano Klemensa Felskowskiego. Szkoła liczyła 105 uczniów. Klasy I i II uczęszczały do dotychczasowego budynku w Raduszu, natomiast kl. III-VI uczyły się w odremontowanej szkole w Kołczygłowach. W tym roku szkolnym przybyli nowi nauczyciele p. Kołtuński i p. Stepkówna. W ciągu roku liczba uczniów wzrosła do 138.

W szkole działały już różne organizacje jak np. PCK, drużyny męskie i żeńskie ZHP, spółdzielnia uczniowska, Liga Morska i Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Radzieckiej.

W roku szkolnym 1947/48 w 7 klasach uczyło się 146 dzieci. Nauka w szkole odbywała się w klasach łączonych po 3 godziny dziennie. Wkrótce nauczanie podjęli p. Bolesław Lipko i p. Krystyna Chudoba. Religii i języka francuskiego nauczał ks. Bronisław Czapiewski.

Rok szkolny 1948/49 - nauka odbywała się w odnowionym budynku – szkoła liczyła 177 uczniów. Do klas V - VI doszli uczniowie spoza obwodu z Cetynia i z Mielna.

W roku szkolnym 1949/50 wprowadzono nowe programy i podręczniki, klasy nie były już łączone. Na początku stycznia 1950 roku otwarto internat dla uczniów – mieszkało w nim ośmioro dzieci ze starszych klas. Młodzież szkolna działała w różnych organizacjach, brała udział w wykopkach w PGR i Spółdzielni Produkcyjnej w Wierszynie, w sadzeniu lasu, tępieniu chwastów, zbieraniu stonki. Organizowano zbiórki złomu i butelek. Odbywały się igrzyska sportowe i przeglądy dorobku kulturalnego.

W latach 1955/56 wyż demograficzny sprawił, iż stworzono klasy równoległe, w których liczba uczniów była bardzo liczna. 28 sierpnia 1958r. oddano do użytku nowy budynek. Był on jednak za mały – niewielka część uczniów musiała nadal uczęszczać do budynku szkolnego w Raduszu (2 izby). Wówczas szkoła liczyła 380 uczniów, którzy uczyli się w 12 oddziałach nauczanych przez 10 nauczycieli.

W roku 1959/60 powstała samodzielna szkoła w Raduszu – zmniejszył się więc obwód szkoły w Kołczygłowach.

W roku szkolnym 1963/64 zorganizowano klasopracownię. Pierwsze powstały gabinety fizyczno - chemiczny i robót ręcznych.

W 1971 roku zamknięto szkołę w Darżkowie z powodu małej liczby dzieci. W roku 1973 nasza szkoła została pierwszą w powiecie bytowskim Zbiorczą Szkołą Gminną. Przyłączona została do niej dotychczasowa szkoła w Raduszu, a następnie kolejne szkoły w Barnowcu i w Wierszynie przekształcone zostały w punkty filialne. Zbiorczej Szkole Gminnej podlegało również Przedszkole.

W 1976 roku  zlikwidowano Punkt Filialny w Wierszynie. Od tej pory szkoła mieściła się w dwóch budynkach: w Kołczygłowach i w Raduszu. W maju tego roku powiększył się obszar gminy. Zbiorczej Szkole Gminnej podlegały szkoły: w Barnowcu, Gałąźni Wielkiej, Zagonach, Witanowie i Łubnie oraz przedszkola w Kołczygłowach i Barnowcu.

W roku szkolnym 1984/85 zachodzą zmiany w zarządzaniu oświatą. Tworzy się stanowiska Gminnych Inspektorów Oświaty i Wychowania. Funkcję tę pełnił p. Jan Plata, a po przejściu na emeryturę p. Irena Olczak aż do likwidacji tego stanowiska.

Na początku lat dziewięćdziesiątych rozdzielono szkoły w  Kołczygłowach i w Łubnie.

Z dniem 1 września 1999 roku zreformowano system oświaty w Polsce i utworzono sześcioletnią szkołę podstawową oraz trzyletnie gimnazjum. Jesienią tego roku do użytku oddano nową dużą salę gimnastyczną, a wkrótce potem odbyło się pierwsze ślubowanie gimnazjalistów.

W dniu 2 września 2002 roku sieć placówek oświatowych w gminie została zreorganizowana i powołano do życia dwie szkoły: Zespół Szkół w Kołczygłowach oraz  Zespół  Szkół  w Łubnie.

Baza lokalowa szkoły była modernizowana, ale ciągle utrzymująca się duża liczba uczniów, ambitne zadania postawione przez twórców reformy oświatowej oraz wyzwania XXI wieku skłoniły władze do podjęcia decyzji o budowie nowego budynku gimnazjum. Budowa rozpoczęła się w 2002 roku. Uroczyste otwarcie pięknego budynku odbyło się  21 listopada 2004 r. w obecności Pomorskiego Kuratora Oświaty pana Jerzego Ochotnego oraz ks. biskupa Piotra Krupy. W tym samym roku dokonano remontu starej części budynku wymieniając wszystkie okna, grzejniki centralnego ogrzewania oraz zainstalowano nowoczesne  kotły na biomasę. Od tego czasu budynek szkoły w Raduszu przestał pełnić funkcję oświatową.

23 maja 2009 roku oddano do użytku kompleks boisk wybudowanych w ramach rządowego projektu „Moje boisko – Orlik 2012”. W uroczystości otwarcia brała między innymi udział delegacja z Rethem - partnerskiej gminy w Niemczech.

W ramach dużej inwestycji  i modernizacji obiektów oświatowych w gminie (m. in. szkoły w Łubnie i przedszkola w Kołczygłowach) 25 listopada 2011 roku oddano do użytku pomieszczenia na poddaszu szkoły: bibliotekę, świetlicę, klasopracownię oddziału „0”, salkę do terapii polisensorycznej. Świetlica połączyła nową i starszą część szkoły. Wokół szkoły powstały także parkingi, a cały teren szkolny został ogrodzony. W tym samym dniu została oddana do użytku wyremontowana droga powiatowa z Kołczygłów do Radusza. Przybyły miejsca parkingowe także od strony drogi. W uroczystości otwarcia brał udział senator RP Roman Zaborowski.

Od początku istnienia placówki szkołą kierowali:

            1945 – 1946    -           A. Dzięcielski

            1946 – 1948    -           K. Felskowski

            1948 – 1954    -           A. Dzięcielski

            1954 – 1957    -          H. Cholewina

            1957 – 1958    -          Cz. Wielgosz

            1958 – 1964    -          J. Gierszewski

            1964 – 1965    -          Cz. Wielgosz

            1965 – 1969    -          J. Plata

            1969 – 1978    -          A. Dzięcielski

            1978 – 1984    -          E. Sokołanko

            1984 – 1995    -          I. Olczak

            1995 -  2016    -          P. Zaborowski

            2016 - 2017      -         S. Sexton

Od 4 września 2017 pełniącą obowiązki Dyrektora Szkoły została P. Joanna Dawidowska. 

Od 1 lutego 2018 roku Dyrektorem Szkoły w Kołczygłowach jest pani Joanna Dawidowska. 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Kołczygłowach
  ul. Szkolna 10
  77-140 Kołczygłowy

  e-mail:
  zskolczyglowy@gmail.com
 • 59 8213416

Galeria zdjęć